De muziek heeft me doen huilen, maar ze heeft me nooit teleurgesteld. Het is waar dat je bij elk beroep moet geloven in wat je doet, je moet strijden. Ik zou me zeker kunnen bezighouden met iets dat lucratiever is, maar de volledigheid die ik voel wanneer een idee van mij langzamerhand gestalte krijgt zou ik met niets willen ruilen. Ik ben nu 7 jaar bezig met de muziekbusiness en in die tijd ben ik er nog niet in geslaagd om betoverd te raken, noch om teleurgesteld te raken. Alles gaat zeer traag, ook hier is de uitdrukking "We lopen, we vliegen niet" van toepassing!